Aktuality

Úvod

Dotácie po novom a Európa pre občanov

Dotačný systém Ministerstva kultúry Slovenskej republiky a  Európsky kontaktný bod boli témou dnešnej tlačovej konferencie (  3.2. 2011), ktorú predstavili štátna tajomníčka MK SR  Natália Cehláriková a generálna riaditeľka sekcie ekonomiky a projektového riadenia Viera Šoltysová.

 

Ministerstvu kultúry SR sa podarilo alokovať 800 000 Eur viac ako v minulom roku a celkovo je na rok 2011 v dotačnom systéme určených 16 891 200 Eur. Nový dotačný systém MK SR ma priniesť viac otvorenosti voči žiadateľom podrobnými informáciami k dotáciám s formulármi, ktoré sú na webovej stránke MK SR a transparentnosti, aby členovia komisie, neboli v nejakom  vzťahu voči žiadateľovi, alebo participovali na projekte. Dotačný systém má v roku 2011 9 programov, 27 podprogramov a 24 okruhov podpory a rezortu. Podpora programu Obnovme si svoj dom je určený aj na obnovu objektov ľudovej architektúry, hradov a hradobných ruín, kultúrnych pamiatok. Prioritou programu Pro Slovakia  je podpora prezentácii slovenskej kultúry a umelcov s možnosťou účasti na medzinárodných festivaloch, výstavách. Podpora bude  venovaná aj projektom slovenskej pôvodnej umeleckej tvorby k storočnici Jána Cikkera.

 

Otvorenie kancelárie Európskeho kultúrneho bodu ako súčasť Divadelného ústavu od januára 2011  má viac otvoriť Európu občanom. Hlavnou úlohou je pomoc slovenským žiadateľom pri príprave projektov a žiadostí o granty a podpora projektov občianskych aktivít s medzinárodným charakterom a propagovať samotný komunitárny program Európa pre občanov informačnými podujatiami v regiónoch Slovenska. Projekty sú zamerané na podporu „aktívneho európskeho občianstva a občianskej spoločnosti.  V rámci tohto programu môžu získať podporu  miestne a regionálne orgány a neziskové organizácie na organizáciu diskusných podujatí, workshopov alebo športové podujatia.

 

3.2.2011

Mgr. Andrej Piško, Referát styku s médiami
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421-2-204 82 115, mobil: 421-905 510 143

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011