Aktuality

Úvod

Diskusia ministra D. Krajcera s výtvarnou obcou pokračuje

Na pôde Ministerstva kultúry SR sa dnes uskutočnilo ďalšie stretnutie predstaviteľov výtvarnej obce s ministrom kultúry SR Danielom Krajcerom.


Na stretnutí sa konštatovalo, že  téma Danubiana – múzeum moderného umenia zostáva v pozornosti výtvarnej obce s tým, že proces spresňovania odpovedí na otázky, ktoré formulovala časť výtvarnej obce, pokračuje konštruktívnym spôsobom.

Ministerstvo kultúry SR dnes predstavilo ideový zámer možného riešenia vzniku inštitúcie typu Kunsthalle v priestoroch Domu umenia. Prítomní sa zároveň dohodli na  ďalšom stretnutí, na ktorom bude diskusia pokračovať. Stretnutie sa uskutoční v priebehu niekoľkých dní.

26. 1. 2012

PHDR. EVA CHUDINOVÁ, HOVORKYŇA MK SR A VEDÚCA REFERÁTU
MK SR NÁM. SNP 33 BRATISLAVA 813 31
TELEFON:421- 2-204 82 110, MOBIL: 421-905 495 231
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011