Aktuality

Úvod

Certifikát pre Levoču

Minister kultúry Slovenskej republiky

Daniel KRAJCER

v piatok 12. novembra 2010 slávnostne odovzdá certifikát o zápise Mesta Levoča do Zoznamu svetového dedičstva UNESCO. Podujatie sa uskutoční o 14.00 h v budove historickej Radnice v Levoči.

Výbor Svetového dedičstva na svojom tridsiatom treťom zasadnutí v španielskej Seville rozhodoval okrem iného i o zaradení lokalít na Zoznam svetového dedičstva. Ako rozšírenie už zapísanej lokality Spišský hrad a pamiatky okolia na tento zápis kandidovala aj Levoča a Dielo Majstra Pavla na Spiši.

Výbor Svetového dedičstva pod vedením Predsedníčky Výboru María Jesús San Segundo dňa 27.6.2009 pred takmer 1000 zúčastnenými návrh na rozšírenie prijal a schválil aj nový názov tejto lokality, ktorý teraz znie:

Levoča, Spišský hrad a pamiatky okolia

V januári 2007 bol odovzdaný nominačný formulár Levoče a takmer dva roky prebiehalo hodnotenie oprávnenosti zápisu zo strany UNESCO a jeho odbornej inštitúcie ICOMOS domácimi i zahraničnými expertmi. V roku 2009 bol na program 33. zasadnutia Výboru svetového dedičstva v španielskej Seville zaradený i bod rozšírenia existujúcej lokality o Levoču, 27.6.2009 Výbor Svetového dedičstva návrh na rozšírenie prijal a schválil aj nový názov tejto lokality.

11.11.2010
PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Certifikát pre Levoču
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011