Aktuality

Úvod

Cena ministra kultúry

Minister kultúry Slovenskej republiky Daniel Krajcer dnes (3.3.2011) odovzdal Ceny ministra kultúry za rok 2010. Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Dvorane MK SR na Námestí SNP v Bratislave. Cena ministra sa udeľuje za významný konkrétny čin v predchádzajúcom roku, za celoživotné dielo alebo za dlhoročný prínos v rôznych oblastiach kultúry. Udeľuje ju minister kultúry na základe odporúčania komisie alebo z vlastného podnetu.

 

V tomto roku Cenu ministra prevzali:

 

Ján Pauliny

 

Za kompletný preklad výnimočného diela arabskej literatúry Tisíc a jedna noc

 

Roman Polák

 

Za réžiu hry Dušana Mitanu Koniec hry a Moliérovej hry Mizantrop s prihliadnutím na ďalšiu režijnú tvorbu  z predchádzajúcich rokov

 

Matej Krén

 

Za mimoriadny prínos v oblasti slovenského výtvarného umenia a za výnimočnú medzinárodnú reprezentáciu v roku 2010 počas prezentácie Slovenska na Medzinárodnom veľtrhu detských kníh v Bologni inštaláciou Scenner v galérii MAMBo v Bologni

 

Leopold Haverl

 

Za celoživotný tvorivý umelecký prínos v oblasti hereckej tvorby a významný osobnostný vklad pri stvárnení postáv v dielach  divadelnej,  televíznej, filmovej a rozhlasovej tvorby

 

Ján Jaborník – in memoriam

 

Za celoživotnú činnosť divadelného historika, teoretika, kritika a vysokoškolského pedagóga, za mimoriadne významnú dokumentačnú činnosť pri zhromažďovaní cenných poznatkov z divadelnej histórie na Slovensku. A rovnako za významnú a  cennú dlhoročnú intenzívnu metodicko-pedagogickú spoluprácu so slovenskými divadelnými profesionálmi a ochotníkmi

Milan Antonič

 

Za ochranu hodnôt audiovizuálneho dedičstva

 

Pavel Branko

 

Za celoživotné, mimoriadne významné pôsobenie a publikačnú činnosť v oblasti teórie a kritiky dokumentárneho filmu

 

Zlatica Livorová  

 

Za vynikajúce výsledky v oblasti hudobnej pedagogiky pri výchove mladých vokálnych interpretov a šírení dobrého mena slovenskej kultúry

 

3.3.2011

PhDr. Eva Chudinová, hovorkyňa MK SR a vedúca referátu
MK SR nám. SNP 33 Bratislava 813 31
telefón: 421- 2-204 82 110, mobil: 421-905 495 231

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011