Adresáre

Úvod

Adresár

: : :

Galéria Jána Koniarka v Trnave
Kontakt:  PhDr. Vladimír Beskid
Adresa:  Zelený kríček 3
917 01 Trnava
Telefón:  033/551 16 59
Fax:  033/551 13 91
E-mail:  gjk@gjk.sk,pr@gjk.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gjk.sk
 
Galéria M. A. Bazovského v Trenčíne
Kontakt:  PhDr. Danica Lovišková
Adresa:  Palackého 27
911 01 Trenčín
Telefón:  032/743 68 58
Fax:  032/743 40 67
E-mail:  gmabtn@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
URL:  www.gmab.scot.sk
 
Galéria mesta Bratislavy
Kontakt:  PhDr. Ivan Jančár
Adresa:  Františkánske nám. 11
815 35 Bratislava
Telefón:  02/54 43 15 56
Fax:  02/54 43 26 11
E-mail:  gmb@gmb.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.gmb.bratislava.sk
 
Galéria mesta Humenné
Kontakt:  PhDr. Peter Sopko
Adresa:  Gorkého 1
066 01 Humenné
Telefón:  057/775 55 48
Fax:  057/775 55 48
Zriaďovateľ: obec
 
Galéria Mikuláša Galandu v Turčianskych Tepliciach
Kontakt:  Ing. Eva Mališová
Adresa:  Kollárova 74
039 01 Turčianske Teplice
Telefón:  043/492 42 70
Fax:  043/492 26 67
E-mail:  mestott@za.psg.sk
Zriaďovateľ: obec
 
Galéria Petra Matejku
Kontakt:  Akad.mal.Ján Mikuška
Adresa:  Hviezdoslavova 4
915 01 Nové Mesto nad Váhom
Telefón:  032/771 27 70
Fax:  032/771 27 70
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Galéria Petra Michala Bohúňa v Liptovskom Mikuláši
Kontakt:  PhDr. Zuzana Gažíková
Adresa:  Ul. Tranovského 3
031 01 Liptovský Mikuláš
Telefón:  044/551 40 32, 552 27 58
Fax:  044/551 40 32
E-mail:  gpmb@stonline.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
 
Galéria Slovenskej sporiteľne
Kontakt:  PhDr. Dagmar Strnenská
Adresa:  Nám. SNP 23 v Bratislave, Výstavná sieň: Zelená 2
811 01 Banská Bystrica
Telefón:  048/232 55 44, 02/59 77 91 02
E-mail:  info@slsp.sk
Zriaďovateľ: iné
URL:  www.slsp.sk
 
Galéria umelcov Spiša
Kontakt:  Mgr. Jozef Joppa
Adresa:  Zimná 46
052 01 Spišská Nová Ves
Telefón:  053/446 47 10
Fax:  053/446 42 59
E-mail:  gus@stonline.sk
Zriaďovateľ: VÚC
 
Galéria umenia v Nových Zámkoch - Müveszeti Galeria Érsekújvar
Kontakt:  Mgr. Magdaléna Klobučníková
Adresa:  Björnsonova 1
940 54 Nové Zámky
Telefón:  035/640 84 40-1,2
Fax:  035/640 02 39
E-mail:  galerianz@galerianz.sk, riaditel@galerianz.sk
Zriaďovateľ: (neuvedené)
URL:  www.galerianz.sk
 
Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011