Štátny jazyk

Úvod > Štátny jazyk > Kodifikačné príručky

                                                             O P A T R E N I E

Ministerstva kultúry Slovenskej republiky
z 8. apríla 2008 č. MK 1501/2008-10/5088
o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka
podľa zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky
v znení neskorších predpisov

Čl. 1

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky podľa § 2 ods. 2 zákona NR SR č. 270/1995 Z. z. o štátnom jazyku Slovenskej republiky v znení neskorších predpisov vyhlasuje s účinnosťou od 15. apríla 2008 kodifikovanú podobu štátneho jazyka.

Čl. 2

Za kodifikovanú podobu štátneho jazyka Slovenskej republiky sa oficiálne vyhlasujú všeobecne platné a všeobecne záväzné normy spisovného jazyka, ktoré obsahujú tieto kodifikačné príručky:

a) Pravidlá slovenského pravopisu. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej    akadémie vied, 3. vydanie 2000.
b) Krátky slovník slovenského jazyka. Bratislava, Veda, vydavateľstvo Slovenskej     akadémie vied, 4. vydanie 2003.
c) Kráľ, Á.: Pravidlá slovenskej výslovnosti. Bratislava, Slovenské pedagogické nakladateľstvo, 3. vydanie 1996.
d) Ružička, J. a kolektív: Morfológia slovenského jazyka. Bratislava, Vydavateľstvo Slovenskej akadémie vied 1966.

Čl. 3

Ruší sa opatrenie Ministerstva kultúry Slovenskej republiky z 20. novembra 2000 č. 1914/2000-1 o vyhlásení kodifikovanej podoby štátneho jazyka.

Čl. 4 Toto opatrenie nadobúda účinnosť 15. apríla 2008.

                                                                                   
                                                                                     
                                                                                   Marek Maďarič, v. r.
                                                                                   minister kultúry

Ministerstvo kultúry Slovenskej republiky. Všetky práva vyhradené.
Technická podpora | Správca obsahu | Vyhlásenie o prístupnosti
© 2006-2011